Lesaanbod

Algemeen

Onze vereniging verzorgt lessen in de volgende disciplines:

Peutergymnastiek (voor jongens en meisjes in de leeftijd van 2 tot 4 jaar)     
Kleutergymnastiek (voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot 6 jaar)
Turnen (voor meisjes in de leeftijd vanaf 5 jaar)

  • Recreatief turnen (onderbouw/middenbouw)
  • Selectie turnen (onderbouw/middenbouw/bovenbouw)

Bij het turnen is er een indeling naar leeftijdscategorie en niveau. Vindt er doorstroming plaats van het recreatief turnen naar het turnen in een selectiegroep dan wordt de turnster geacht minimaal 1,5-2 uur per week te gaan turnen.

Alle lessen worden gegeven in de gymnastiekzaal bij de brede school “Futura” (OBS Heidepolle, Speelwerk, CBS De Wegwijzer) aan de Paulus Potterstraat 17 te 8471 VM Wolvega.

Tijdens enkele feestdagen en de schoolvakanties van het basisonderwijs zijn er geen lessen.