Lesaanbod selectie turnen

Naast de peuter/kleutergym en het recreatieve turnen biedt K.G.V. Arena ook turnlessen voor selectieturnsters.

De selectie is geschikt voor turnsters die tijdens de recreatielessen vooruitgang boeken en aan wedstrijden willen deelnemen. Instroming in de selectiegroep is alleen toegankelijk via de recreatiegroepen. De trainster(s) brengen ouders op de hoogte mocht de turnster kunnen doorstromen naar een selectiegroep. Vindt er doorstroming plaats van het recreatief turnen naar het turnen in een selectie dan wordt de turnster geacht minimaal 1,5-2 uur per week te gaan turnen.

In de selectiegroepen staat individuele vooruitgang centraal en wordt er gewerkt aan moeilijkere elementen en wedstrijdoefeningen. De turnsters in de selectiegroepen doen mee aan een tweetal plaatsingswedstrijden in de regio (7e t/m 4e divisie) waarbij er plaatsing mogelijk is voor het Fries Kampioenschap of de plaatsingswedstrijden in het district voor de landelijke wedstrijden (3e divisie of hoger).

In het turnen wordt er onderscheidt gemaakt in onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Onderbouw:

De onderbouw wordt in de lessen voorbereidt op het uiteindelijke wedstrijdturnen. Zijn kunnen hun kunnen tonen op twee meetmomenten per jaar. Dit zijn turnsters in de leeftijd van 6-7-8-9 jaar.

Middenbouw:

De middenbouw werkt in de lessen aan hun eigen oefeningen en ontwikkeling van elementen. De middenbouw turnsters komen uit op de wedstrijden in de regio en/of in het district. Voor de middenbouw zijn de plaatsingswedstrijden voor individuele wedstrijden in teamverband. Binnen de middenbouw wordt er door middel van niveaus onderscheidt gemaakt in het turnen:

 • Niveau 7 (7e divisie; regiowedstrijden)
 • Niveau 6 (6e divisie; regiowedstrijden)
 • Niveau 5 (5e divisie; regiowedstrijden)
 • Niveau 4 (4e divisie; regiowedstrijden)
 • Niveau 3 (3e divisie; regio/districtswedstrijden)
 • Niveau 2 (2e divisie; regio/districtswedstrijden)
 • Niveau 1 (1e divisie; regio/districtswedstrijden)

Dit zijn turnsters in de leeftijd van 10-11-12 jaar.

Bovenbouw:

De bovenbouw werkt net als de middenbouw in de lessen aan hun eigen oefeningen en de ontwikkeling van verschillende elementen. De bovenbouw turnsters kunnen eveneens uit komen op wedstrijden in de regio en/of in het district. Voor de bovenbouw zijn de plaatsingswedstrijden individueel. Ook in de bovenbouw wordt er door middel van supplementen onderscheidt gemaakt in de moeilijkheid van het turnen:

 • Supplement H (Jeugd en junior)
 • Supplement G (Jeugd, junior en senior)
 • Supplement F (Jeugd, junior en senior)
 • Supplement E (Jeugd, junior en senior)
 • Supplement D (Jeugd, junior en senior)
 • Supplement C (Jeugd, junior en senior)
 • Supplement B (Junior en senior)
 • Supplement A (Senior)