Algemene informatie

Algemene informatie

  •  K.G.V. Arena verzorgt gym- en turnlessen voor haar leden en biedt leden de mogelijkheid om deel te nemen aan turnwedstrijden.
  • De doelgroepen zijn peuters t/m volwassenen.
  • De leiding is in handen van vakgericht opgeleide docenten met ondersteuning van derden.
  • Van de leden wordt verwacht dat zij regelmatig de lessen bezoeken.
  • Bij verhindering de leiding hiervan vooraf op de hoogte stellen.
  • Langdurige afwezigheid moet doorgegeven worden aan de leiding en/of bestuur.
  • Tijdens officiële gelegenheden zoals regionale en districtswedstrijden, de clubkampioenschappen, de avond-4-daagse en de uitvoering wordt de clubkleding te dragen.

Verzekeringen

Onze vereniging beschikt via de KNGU over een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering voor leden, trainers, stagiaires en vrijwilligers. In de bondscontributie is de premie hiervoor verwerkt.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering geldt alleen voor zover u niet voldoende elders tegen de gedekte risico’s bent verzekerd (bijv. via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering). Diefstal of vermissing van kleding e.d. is van de verzekering uitgesloten.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert uit bij ongevallen die blijvende invaliditeit of de dood tot gevolg hebben en die optreden tijdens de training of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten, maar ook tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats van de activiteit. Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling, zoals dokter, tandarts, specialist, ziekenhuis, ambulance. Er is geen vergoeding voor revalidatie of voor verlies van arbeidsinkomen.