Contributie selectie turnen

Onze vereniging kent een seizoencontributie. Onderstaande tarieven betreffen de periode van september tot en met juni van het seizoen.

Wordt tijdens het seizoen ingestroomd dan wordt naar rato de contributie in rekening gebracht (per halve maand).

Voor de betaling van de contributie wordt een nota toegezonden.

Het is mogelijk om de contributie in termijnen te voldoen op basis van het voorstel op de nota.

Tarieven seizoen 2022-2023

DisciplineTijdseenheid weekTarief seizoenTarief maand
Turnen Selectie    1,5 uur    €     137,50    €       13,75
Turnen Selectie    2 uur    €     175,00    €       17,50
Turnen Selectie    4 uur    €     275,00    €       27,50
Turnen Selectie    6 uur    €     375,00    €       37,50
Turnen Selectie    8 uur    €     475,00    €       47,50

De betalingsgegevens van onze vereniging zijn:

IBAN:NL81 RABO 0371 9638 18
BIC:RABONL2U