Contributie recreatie turnen

Onze vereniging kent een seizoencontributie. Onderstaande tarieven betreffen de periode van september tot en met juni van het seizoen.

Wordt tijdens het seizoen ingestroomd dan wordt naar rato de contributie in rekening gebracht (per halve maand).

Voor de betaling van de contributie wordt een nota toegezonden.

Het is mogelijk om de contributie in termijnen te voldoen op basis van het voorstel op de nota.

Tarieven seizoen 2023-2024

DisciplineTijdseenheid weekTarief seizoenTarief maand
Recreatief turnen1 uur€     105,00 €       10,50
Recreatief turnen2x 1 uur €     189,00 €       18,90
 

De betalingsgegevens van onze vereniging zijn:

IBAN:NL81 RABO 0371 9638 18
BIC:RABONL2U