Contributie peuter/kleutergym

Onze vereniging kent een seizoencontributie. Onderstaande tarieven betreffen de periode van september tot en met juni van het seizoen.

Wordt tijdens het seizoen ingestroomd dan wordt naar rato de contributie in rekening gebracht (per halve maand).

Tarieven seizoen 2023-2024

Discipline Tijdseenheid week Tarief seizoen Tarief maand
Peutergym     45 minuten     €      90,00     €         9,00
Kleutergym     45 minuten     €      90,00     €         9,00
       
       

Voor de betaling van de contributie wordt een nota toegezonden.

Het is mogelijk om de contributie in termijnen te voldoen op basis van het voorstel op de nota.

De betalingsgegevens van onze vereniging zijn:

IBAN: NL81 RABO 0371 9638 18
BIC: RABONL2U