Lesaanbod peuter/kleutergym

K.G.V. Arena biedt gymlessen aan voor peuters en kleuters in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Tijdens de lessen wordt er gewerkt via het beweegprogramma van het nijntje beweegdiploma van de KNGU. De leiding in de zaal is opgeleid om dit beweegprogramma te mogen geven.

Het nijntje beweegdiploma is een compleet en verantwoord beweegprogramma waarin kinderen spelenderwijs de belangrijke basisvormen van het bewegen leren.

nijntje beweegdiploma:

Dat een kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend.

beweegdiploma-1Ā®

Waarom het nijntje Beweegdiploma?

In de leeftijd van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra een kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, socialeĀ  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma .

kngu_online_keurmerk-definitief

Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:
Beweegdiploma 1 (leeftijd 2-4 jaar)
Beweegdiploma 2  (leeftijd  4-6 jaar)

Het nijntje Beweegdiploma bij KGV Arena
Onze vereniging heeft van de KNGU het keurmerk ontvangen om de lessenserie in het kader van het nijntje Beweegdiploma te mogen geven. Onze trainers hebben hiervoor een scholing gehad en deze met goed gevolg afgesloten.

De lessenserie van het Beweegdiploma wordt bij onze vereniging gegeven tijdens de peuter- en kleutergym op de maandag en woensdag (zie voor tijden het lesrooster).

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@kgv-arena.nl.

Hoe haalt een kind zijn of haar nijntje Beweegdiploma?
Vanaf 2 jaar kunnen kinderen dus meedoen aan de lessen van het nijntje Beweegdiploma. Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! Zoals gebruikelijk is bij onze vereniging kan er op basis van twee proeflessen ook kennisgemaakt worden met deze lessen.

Meer informatie over het nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma.