Lesaanbod recreatie turnen

K.G.V. Arena biedt recreatieve turnlessen voor meisjes vanaf 5 jaar. De lessen zijn ingericht op basis van het lessysteem van het kleuren turnen. Bij het kleuren turnen staat de eigen ontwikkeling centraal. Dit betekent dat elke turnster, op haar eigen niveau, zich kan ontwikkelen op het gebied van motoriek, lenigheid, kracht en turnelementen. Van steeds beter leren bewegen tot steeds beter leren turnen!

Uitleg Kleuren Turnen:

Sinds enkele jaren is het kleuren turnen het lessysteem van de lessen bij K.G.V. Arena.

Dankzij dit lessysteem kunnen we:

 • Op een positieve manier de (motorische) ontwikkeling stimuleren
 • Een heldere lesstructuur aanbieden
 • Lessen aanbieden waarin een kind op eigen niveau kan werken (binnen een bepaalde ‘kleur’ van het lessysteem)

Vanaf de Basis tot Turnen

 • Ontwikkeling van motorische vaardigheden vanaf de basis tot turnen.
 • De basis: rennen, huppelen, gooien, vangen, rollen, duikelen en balanceren.
 • Turnen: Handstandvormen, saltovormen, zwaaivormen, gymnastische vormen.
 • Lagere lessen nemen deel aan Diploma-Turndagen (recreatie) en hogere lessen nemen deel aan wedstrijden (selectie).

Eens per jaar vindt er een ‘Diploma Turndag’ plaats. De recreatieve turnsters kunnen op deze dag laten zien wat zij hebben geleerd en kunnen een diploma verdienen. Op basis van dit diploma wordt er weer opnieuw bekeken of de turnster toe is aan een volgend niveau/kleur.

Kenmerken van het kleuren turnen:

 • Oefeningen vanaf de basis
 • Veel variatie- en differentiatiemogelijkheden door een diversiteit aan beweeg-stapjes
 • Het bieden van inzicht in de ontwikkeling van kinderen
 • Iedere les heeft een kleur (gebaseerd op de Regenboog) gekoppeld aan een bewegingsniveau. Ieder Beweegniveau heeft een eigen opbouw en lesdoelen.
 • Het systeem is verdeeld op basis van niveau van bewegen, waardoor ieder lid een passend plekje wordt geboden en er gefocust kan worden op (motorische) ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt dankzij het systeem gestimuleerd en gemonitord.
 • Recreatiestructuur sluit aan op selectiestructuur. Hierdoor kan er eenvoudig filtering plaatsvinden naar de regionale of nationale wedstrijdsport.
 • Met het instromen van turnsters gedurende het seizoen, kan vanuit de paarse les worden bekeken waar de turnster het beste op haar plekje zit.
 • Gerichter oefenen voor Diploma-Turndagen/wedstrijden/activiteiten, met turnsters van vergelijkbaar niveau.

Meer informatie over het kleuren turnen is te vinden op www.kleurenturnen.nl.