Kleuren Turnen

In het seizoen 2018-2019 zijn we als vereniging gestart met het ‘Kleuren turnen’.

Dankzij dit lessysteem kunnen we:

 • Op een positieve manier de (motorische) ontwikkeling stimuleren
 • Een heldere lesstructuur aanbieden
 • Lessen aanbieden waarin een kind op eigen niveau kan werken

Vanaf de Basis tot Turnen

 • Ontwikkeling van motorische vaardigheden vanaf de basis tot turnen.
 • De basis: rennen, huppelen, gooien, vangen, rollen, duikelen en balanceren.
 • Turnen: Handstandvormen, saltovormen, zwaaivormen, gymnastische vormen.
 • Lagere lessen nemen deel aan Diploma-Turndagen en hogere lessen nemen deel aan wedstrijden.

Het kleuren turnen kenmerkt zich door:

 • Oefeningen vanaf de basis
 • Veel variatie- en differentiatiemogelijkheden door een diversiteit aan beweeg-stapjes
 • Het bieden van inzicht in de ontwikkeling van kinderen
 • Iedere les heeft een kleur (gebaseerd op de Regenboog) gekoppeld aan een bewegingsniveau. Ieder Beweegniveau heeft een eigen opbouw en lesdoelen.
 • Het systeem is verdeeld op basis van niveau van bewegen, waardoor ieder lid een passend plekje wordt geboden en er gefocust kan worden op (motorische) ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt dankzij het systeem gestimuleerd en gemonitord.
 • Recreatiestructuur sluit aan op selectiestructuur. Hierdoor kan er eenvoudig filtering plaatsvinden naar de regionale of nationale wedstrijdsport.
 • Met het instromen van turnsters gedurende het seizoen, kan vanuit de paarse les worden bekeken waar de turnster het beste op haar plekje zit.
 • Gerichter oefenen voor Diploma-Turndagen/wedstrijden/activiteiten, met turnsters van vergelijkbaar niveau.

Meer informatie over het kleuren turnen is te vinden op www.kleurenturnen.nl.